Fresh Gaming Technology News

Digital transformation Spintec Gaming technology (Slovensko: Digitalna transformacija Spintec d.o.o.)

19.09.2022
digital-transformation-spintec-gaming-technology-slovensko-digitalna-transformacija-spintec-d-o-o

At Spintec, we place great importance on keeping up with trends and digital transformation. In line with this, the activities under "Digital Transformation of Spintec d.o.o." are carried out from November 2020 to September 2022 and are subject to the "Operational Programme for the Implementation of the European Cohesion Policy 2014-2020". The role of the implementing body of the Ministry in this programme is performed by the Public Fund of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship.


To mark the occasion, we will undertake a comprehensive digital transformation of the company, encompassing all business functions and employees with the help of our partner company ePrvak d.o.o. Among other things we are deploying Active Directory for security policy management and the new BI system for data analysis supporting better decisions. Furthermore the new virtual presentation will offer a remote showcase of our electronic table games machines to potential and existing customers from all over the world. We will introduce three new innovative digital business models, improve customer experience and responsiveness, analyze big data on behavioural statistics, web analytics, artificial intelligence, digital marketing, and introduce marketing automation. We are taking the company to Industry 4.0 with new IoT sensors, the introduction of digital lean in production and process optimisation. We will also make it easier to work from home, using video conferencing and collaborative work on documents, by moving to the cloud and Office 365. We will improve the digital competences of our employees through training, increase added value, improve cyber security and reduce waste.

SLOVENSKO

Kratek opis naložbe:

V podjetju Spintec daje velik pomen spremljanju trendov in digitalni transformaciji. V skladu s tem potekajo tudi aktivnosti v okviru »Digitalna transformacija Spintec d.o.o.« od novembra 2020 do septembra 2022 in so predmet »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«. Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Namen in cilji naložbe:

V podjetju bomo izvedli celovito digitalno transformacija podjetja, ki bo zajela vse poslovne funkcije in zaposlene. Digitalno transformacijo izvajamo s pomočjo partnerskega podjetja ePrvak d.o.o.. Uvajamo Active Directory za upravljanje z varnostno politiko, preverjanje pristnosti in avtorizacijo uporabnikov in instaliranje programske opreme oz. posodabljanje računalnikov. Z novim BI sistemom bomo podrobneje in preglednejše analizirali podatke in pripravljali boljša poročila za boljše odločitve. Z novim 3D virtualnim Showroom-om bomo potencialnim in obstoječim kupcem iz vsega sveta na daljavo multimedijsko prestavili naprave. Uvedli bomo kar tri nove inovativne digitalne poslovne modele Kupcem bomo izboljšali uporabniško izkušnjo ter odzivnost s pomočjo optimizacije uporabniške izkušnje spletne strani, zbiranjem velikih podatkovnih zbirk (big data) vedenjskih podatkov, spletne analitike, umetne inteligence in boljšega digitalnega marketinga ter uvedbe marketinške avtomatizacije. S pametnimi obrazci bomo sistematično zajemali spletna povpraševanja.

Z novimi IoT senzorji, uvedbo digitalno vitkih načinov poslovanja (digital lean) v proizvodnjo in optimizacijo procesov peljemo podjetje v Industrijo 4.0. S prehodom na oblak in Office 365 bomo olajšali delo od doma (z uporabo video konferenc in skupinskim delom na dokumentih). Z izobraževanji bomo izboljšali digitalne kompetence zaposlenih. Dvignili bomo dodano vrednost, izboljšali kibernetsko varnost in zmanjšali odpadke. Dobra uporabniška izkušnja in integriran, digitalno podprt prodajni proces sta za nas ključnega pomena. S pomočjo zunanjega strokovnjaka bomo izvedli optimizacijo uporabniške izkušnje spletne strani in se izobrazili na področju design thinking-a. Uvedli bomo sistem za marketinško avtomatizacijo, s katerim zbirali velike podatkovne zbirke (big data) ter to uporabljali za personalizirano, avtomatizirano in relevantno komunikacijo s strankami. S spletnimi vedenjskimi podatki bomo bolje razumeli uporabniško izkušnjo na strani in uporabnike ter poskušali zaznati stopnjo interesa. Posameznemu uporabniku bomo lahko poleg personalizacije vključili tudi pojavna okna. S pametnim obrazcem bomo uporabnikom večino podatkov pri povpraševanjih že predizpolnili na podlagi piškotka in avtomatsko kreirali prodajno priložnost ali pa zahtevek za podporo.

Aktivnosti podjetja Spintec d.o.o. v sklopu javnega poziva »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« sofinancirata financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) okviru v okviru REACT-EU-ESRR odziva Unije na pandemijo COVID-19. Več na www.eu-skladi.si.