Fresh Gaming Technology News

SONČNA ELEKTRARNA SPINTEC

27.10.2023
soncna-elektrarna-spintec

V podjetju Spintec d.o.o., v skrbi za čistejše okolje in zmanjšanje energetske odvisnosti z uporabo obnovljivih virov iz lastne proizvodnje, smo v letošnjem letu izpeljali investicijo v sončno elektrarno SE SPINTEC. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Sporočamo, da smo uspešno kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za električno energijo iz sončne energije. S tem smo prejeli sofinanciranje investicije v višini 20%, kar je omogočila tako Republika Slovenija kot tudi Evropska unija preko Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Osnovna cilja sta trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja. Naložba je namenjena spodbujanju proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov, s konkretnim ciljem povečanja uporabe obnovljivih virov energije v končni rabi.

Nazivna izhodna (priključna) moč naše sončne elektrarne je 108 kW, z inštalirano nazivno močjo fotonapetostnih modulov 142,56 kWp.

Ponosni smo na dejstvo, da bomo s to investicijo, glede na predvidene količine proizvedene električne energije, na letnem nivoju prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za okvirno 148 ton, za kar bi v naravi potrebovali okvirno 8000 dreves.

Več informacij o nepovratnih sredstvih in EU skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si


Logo EKP kohezijski sklad SLO